MaSelMa

Integrated Maintenance and Service Logistics Concepts for Maritime Assets

Geïntegreerd onderhoud en servicelogistieke concepten voor maritieme bedrijfsmiddelen
In de maritieme sector vormen de ondersteuning van servicelogistiek en het onderhoud van systemen een belangrijk onderdeel van de exploitatiekosten. Aan de ene kant komt dit door de complexiteit en hoge kapitaalwaarde van de bedrijfsmiddelen die in deze sector worden gebruikt en aan de andere kant door de zeer wisselende en over het algemeen moeilijke omstandigheden voor schepen en hun subsystemen. Omdat deze bedrijfsmiddelen vaak wereldwijd op afgelegen locaties worden ingezet, kost onverwacht onderhoud bovendien vaak zeer veel moeite en is daarom extreem duur. Een belangrijke reden voor de hoge kosten voor servicelogistiek in de maritieme sector is daarom de vraagonzekerheid.

De verwachting is dat de projectresultaten zullen zorgen voor een belangrijke verlaging van de totale eigendomskosten en de OEM’s / systeemintegratiebedrijven en serviceverleners nieuwe kansen verschaft. Tegelijkertijd is er vanuit een wetenschappelijk perspectief de verwachting dat de innovatieve benadering van de integratie van onderhoud, servicelogistiek en samenwerking binnen de aanleverketen van grote invloed zal zijn.

Door de toepassing van een uitgebreid valorisatieprogramma bestaat tot slot de verwachting dat de wetenschappelijke resultaten van dit project op korte termijn binnen de deelnemende bedrijven kunnen worden toegepast en geïmplementeerd. Met dat doel worden er binnen de bedrijven baselinestudies, experimentele pilotprojecten en casestudies uitgevoerd en gaat er veel aandacht naar het verspreiden van de resultaten.

Het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve concepten ter verbetering van de voorspelbaarheid van onderhoud en de servicelogistieke vraag. Het is met name gericht op de aanleverketen in de maritieme sector (marine, offshore) aanvullend op en in combinatie met de servicelogistiek (bijv. bundeling van leveringen aan schepen of offshore-apparatuur ploegen). Op deze manier wordt met het project geprobeerd de efficiency van de servicelogistiek voor deze maritieme bedrijfsmiddelen volgens drie benaderingen te verhogen:

1. Betere voorspelbaarheid van onderhoud (d.w.z. voorkomen van storingen / onnodig onderhoud)
2. Ontwikkelen van servicelogistieke plannen voor optimaal onderhoud, met een specificatie van benodigde middelen en materialen
3. Verbeteren en uitbreiden van de samenwerking op het gebied van servicelogistiek en supply chain management.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us