Real-time data-driven maintenance logistics

Dankzij Internet-of-Things zijn voor onderhoudslogistiek veel verschillende, real-time gegevens beschikbaar over assets aan de ene kant, en de reserveonderdelen en monteurs die deze machines repareren, aan de andere kant. Deze real-time gegevens bieden de mogelijkheid om de instandhouding van assets veel kostenefficiënter te organiseren. Hier moeten bedrijven de transitie maken van een organisatie waar onderhoudslogistieke processen statisch en tijdgedreven zijn, naar één waar de onderhoudslogistieke processen dynamisch en datagedreven zijn. Dit project ontwikkelt aanpakken om deze transitie mogelijk te maken.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us