SBIC LMI

Defensie-industrie, kennisinstellingen en de Koninklijke Landmacht willen gezamenlijk de spare parts supply chain voor landgebonden systemen verbeteren. Om inzicht te krijgen in de mogelijke supply chain verbeteringen startten verschillende universitaire en hbo studenten in 2015 met een zogenaamde baseline study, welke in de verticale spare parts supply chain plaatsvindt.

Met de baseline studies als vertrekpunt start het consortium vervolgens met het uitvoeren van een aantal verbeterpilots. De benodigde transparantie in deze verbeterpilots of zogenaamde proeftuinen wordt gerealiseerd door het bouwen en toepassen van een Shared Business Intelligence Cell (SBIC).

Met behulp van het SBIC beoordelen de consortiumpartners de resultaten uit de verschillende proeftuinen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een verbetering of herinrichting van de parts supply chain. Een parts supply chain met een hogere beschikbaarheid van reservedelen, lagere ketenvoorraden en lagere transactiekosten.

Transparantie in de spare parts supply chain is een belangrijke voorwaarde om deze logistieke keten te kunnen beheersen en verder te ontwikkelen. De consortiumpartners zijn ervan overtuigd dat deze transparantie leidt tot groei van de logistieke sector.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us