Condition based maintenance met meerdere afhankelijkheden

Elsevier publicatie over onderzoek waar een uitgebreid classificatieschema wordt geboden voor bestaande afhankelijkheden. Verder is het bestaande concept van structurele afhankelijkheid uitgebreid. De belangrijkste focus ligt op de implicaties van afhankelijkheden op de structuur van het optimale CBM-beleid.Voorbeelden uit de praktijk worden gegeven waardoor de huidige hiaten in de literatuur worden benadrukt.

“We focussen ons op multi-component systemen met meerdere afhankelijkheden en geven praktische voorbeelden van diverse afhankelijkheden”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us