Condition based maintenance voor een two-unit seriesysteem met economische afhankelijkheden

Condition-Based Maintenance (CBM) betekent onderhoud uitvoeren vlak voordat een fout optreedt door het verwachte moment van storing te schatten op basis van het monitoren van een bepaalde conditie. Dit paper bespreekt een two-unit seriesysteem met economische afhankelijkheden. De aperiodische inspectiemomenten worden gelijktijdig geoptimaliseerd met de kritieke niveaus waarop onderhoud wordt uitgevoerd om de kosten te minimaliseren en/of de beschikbaarheid te maximaliseren. Hiervoor is een stochastisch model ontwikkeld. Resultaten geven aan dat de nauwkeurigheid waarmee de breakdown time wordt benaderd, grote invloed heeft op de optimale onderhoudsstrategie.

“Resultaten geven aan dat de nauwkeurigheid waarmee de breakdown time wordt benaderd, grote invloed heeft op de optimale onderhoudsstrategie.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us