Een keten optimalisatiemodel voor een supply chain van reserveonderdelen

Service supply chains van reservedelen voor voertuigen van de Landmacht blijken in veel gevallen efficiënter en winstgevender te kunnen worden ingericht. Mitchell Dingemans ontwikkelde binnen het LMI-SBIC project een model voor het vaststellen van voorraadniveaus voor de verschillende supply chains van reserveonderdelen voor landsystemen. Aan de hand van case studies is aangetoond dat deze aanpak leidt tot een behoorlijke reductie van de voorraadwaarde in de keten ten opzichte van een traditionele aanpak die elke locatie apart beschouwt. Aangezien deze besparingen voor de gehele keten gerealiseerd worden is het model verder uitgebreid met een methode om deze besparingen te verdelen tussen de verschillende schakels in de keten.

“Momenteel ligt in veel van de verticale ketens de voorraad bij de Landmacht, maar hoe efficiënt is dit?”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us