(her)Bevoorrading van VW Amarok onderdelen naar onveilig gebied

PON heeft met de Koninklijke Landmacht een contract voor levering en instandhouding van bijna 2000 Volkswagen Amaroks. De kans bestaat dat de VW Amarok ingezet wordt in onveilig gebied. Bij inzet in onveilig gebied is Defensie zelf verantwoordelijk voor de instandhouding, echter de inrichting van de toeleverketen moet nog georganiseerd worden. Bachelor student Tiara Crol deed een verkennend onderzoek met als doel om een (her)bevoorradingsmethode te ontwerpen voor spare parts richting missiegebieden.

“Focus op effectiviteit tegen redelijke kosten”

Contacts

Flip Wubben¬†–¬†Tiara Carol
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us