maintenance spare parts planning & control

Dit paper presenteert een framework voor de planning en controle van de toeleveringsketen van reserveonderdelen in organisaties die hoogwaardige kapitaalgoederen gebruiken en onderhouden. Beslissingen in het raamwerk zijn hiërarchisch ontleed en interfaces zijn beschreven. We bieden relevante literatuur om te helpen met besluitvorming en identificeren open onderzoeksonderwerpen. Het raamwerk kan worden gebruikt om de efficiëntie, consistentie en duurzaamheid te vergroten van beslissingen over het plannen en besturen van een reserveonderdelen supply chain. Dit punt wordt geïllustreerd door het toe te passen in een case-study. Ook is de toepasbaarheid van het framework in verschillende omgevingen is onderzocht.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us