Op zoek naar het beste onderhoudsmoment

Artikel in het magazine Maintenance waarin gedetailleerd het project CAMPI wordt toegelicht, inclusief de inhoud van de 3 werkpakketten. Tevens worden de achtergrond, voordelen en beoogde resultaten van het project benoemd.

“Dit project gaat over first right time

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us