SBIC LMI Eindrapportage

Eind 2012 initieerde het Commando Landstrijdkrachten een samenwerkingsverband met als uiteindelijke doel om de operationele beschikbaarheid en up-time van de land- gebonden systemen te verhogen tegen lagere life cycle kosten. Doelstelling van het project was om een “Shared Business Intelligence Cell” te creëren waarin:

  • Keten brede transparantie ontstaat over materiaalbehoeftes en aanwezige voorraadniveaus bij de ketenspelers
  • Inefficiënties en problemen in de keten geïdentificeerd en gesignaleerd worden
  • Praktische oplossingen ontwikkeld worden om de operationele beschikbaarheid te verhogen, kosten te verlagen en risico’s te beheersen
  • Geëxperimenteerd kan worden in een laboratorium setting.

Het driejarige project werd opgedeeld in afgebakende werkpakketten. Chronologisch lag aan het begin van het project vooral de focus op verkenning die naar mate het project vorderde steeds meer gericht was op ontwikkeling van IT functionaliteit, uitvoering van experimenten, en het verspreiden van de ontwikkelde kennis.

“Het delen van vraagvoorspellingen en voorraadstanden van materialen met toeleveranciers biedt ketenspelers een win-win en stelt ze in staat om sneller te leveren met minder werkkapitaal in de keten”.

Consortium Partners kijken terug op een leerzaam project. De kracht van het SBIC project zat hem in het delen van informatie wat resulteerden in inzichten, wederzijds begrip, verbeterde samenwerkingsrelaties. Dit vormde de basis om in de verticale keten
optimalisatieprojecten te definiëren en uit te voeren. Daarnaast kwam het consortium op een aantal voortschrijdende inzichten die resulteerden in het bijstellen van ambities:

  • Het zoeken van een verbeterde samenwerking in de horizontale keten is zeer beperkt haalbaar met name vanwege de mededingingswet
  • Dagelijkse bedrijfsvoering krijgt voorrang ten opzichte van innovatieactiviteiten
  • Oplevering van data bleek lastig, bedrijven halen niet eenvoudig data uit ERP systemen

Voorts is de samenwerking vooral gezocht in de verticale keten waarbij men tot inzicht kwam dat transparantie afhankelijk is van wederzijds vertrouwen, afhankelijkheid, het type contract en wettelijke bepalingen en een goede samenwerkingsrelatie. Tot slot beseft het consortium ook dat er nog veel potentie overblijft, het zoeken naar een verbeterde samenwerking is en blijft een ongoing process en dit biedt ook perspectief gericht op de toekomst!

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us