SBIC LMI Eindrapportage

SBIC LMI Eindrapportage

SBIC LMI Eindrapportage Eind 2012 initieerde het Commando Landstrijdkrachten een samenwerkingsverband met als uiteindelijke doel om de operationele beschikbaarheid en up-time van de land- gebonden systemen te verhogen tegen lagere life cycle kosten. Doelstelling van...
Ultimate spare parts planning: eindrapportage

Ultimate spare parts planning: eindrapportage

Ultimate spare parts planning: eindrapportage Onderzoek van Geertjes (“A first step towards fully automated spare parts planning systems”-2014) toonde aan dat een groot gedeelte van de wijzigingen op besteladviezen (door planners) nauwelijks toegevoegde waarde heeft...