Additive manufacturing als een oplossing voor obsoletie van voorraad

Additive Manufacturing (AM) is een productietechniek die gepaard gaat met lage set-up tijden en lage instelkosten en is daarom relatief goedkoop voor de productie van kleine series. Dit zorgt ervoor dat AM een groot potentieel heeft in de supply chain voor reserveonderdelen. In het speciaal bij obsoletie, wanneer reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn vanwege de beëindigde productie bij de oorspronkelijke fabrikant van de apparatuur. In deze paper onderzoeken we of AM een oplossing is voor obsoletieproblemen bij een aerospace-dienstverlener. We hebben hiervoor drie modellen opgesteld. Het AM-geschiktheidsmodel bepaalt of een onderdeel kan worden geproduceerd met AM. Het productiekostenmodel schat de kosten in voor het maken van een onderdeel met additive manufacturing, dat kan worden gebruikt als invoer voor het derde model. In dit model bepalen we een sourcingstrategie voor bijna obsolete spare parts, rekening houdend met last time buy, de tweedehandsmarkt en additive manufacturing.

“In de twee casestudies die we hebben gedaan met deze modellen waren de logistieke voordelen van AM gedurende de resterende levenscyclus niet voldoende om de certificeringskosten te compenseren.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us