Additive of conventionele manufacturing? Component ontwikkeling op basis van lifecycle cost analyse

We onderzoeken scenario’s waarin een OEM een systeem ontwerpt met traditioneel geproduceerde componenten en het alternatieve scenario op basis van additive manufacturing. Beide productiemethoden vereisen éénmalige technologische kosten technologische investeringen en hebben beide eigen karakteristieken zoals productietijden, productie kosten betrouwbaarheid. De designkeuze wordt gewogen op basis van de totale life cycle cost bestaande uit de designkosten, maintenance- en downtime kosten en prestatievoordelen.

“De betrouwbaarheid van componenten is cruciaal voor het laten slagen van additive manufacturing.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us