Artikel: “Hoe goed is de logistieke organisatie van uw reservedelen?”

Organisaties hebben baat bij een hoge beschikbaarheid van kapitaalintensieve assets.  Omdat organisaties deze kapitaalintensieve assets gebruiken in hun primaire proces, zijn de consequenties van stilstand vaak groot. Denk aan een lagere omzet, klantontevredenheid, mogelijke claims en veiligheidissues. Desalniettemin worden deze assets vaak in eigen beheer onderhouden en wordt ook het voorraadbeheer van de reservedelen zelf uitgevoerd. Resultaat: redelijke service levels en vaak veel te hoge voorraden. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de processen en besturing van een logistieke organisatie voor reservedelen. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld wat de eisen zijn aan de organisatie en informatievoorziening van een logistieke organisatie voor reservedelen.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us