Condition Based Maintenance voor Marel Stork?

Thesis over de onderzoeksstudie door Robin van Sprang bij Stork Marel Poultry, die de onderzoeksvraag beantwoordt: “Kan Marel Stork Poultry condition based maintenance beleid toepassen om het huidige onderhoudsconcept te verbeteren?” Op basis van de huidige beschikbare data moet geconstateerd worden dat er niet met zekerheid gezegd kan worden dat er een goede business case ligt voor condition based maintenance. De factoren die hierin een bijdrage leveren zijn bepaald en een volgende stap is toegelicht om tot de juiste besluitvorming te komen.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us