Connecting Inventory and Repair Shop Control for Repairable Items

Dit paper geeft structuren voor het integreren van beslissingen over de voorraad reserveonderdelen bij repair shops. Verschillende structuren worden voorgesteld voor de diverse soorten repair shops die we in de praktijk tegen komen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de gerelateerde literatuur en onderzoekstypen die beschikbaar zijn. Dit paper probeert daarnaast een basis te bieden voor verder onderzoek naar het ontwerpen van strucutren voor het geïntegreerd controleren van de voorraad reserveonderdelen bij repair shops.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us