Coördinatie van toewijzing van technici en routing voor onderhoud van offshore windparken

Onderhoud voor offshore windparken vereist onderhoud door technici met verschillende vaardigheden. Op operationeel niveau is het belangrijk om de planning en coördinatie zo optimaal mogelijk in te zetten voor een juiste benutting van deze mensen én voor efficient onderhoud. In dit artikel onderzoekt men de mogelijkheid van het delen van gespecialiseerde technici, waarbij ook gekeken wordt naar optimale vaarroutes om zo efficient mogelijk te werk te gaan. Door technici te delen, wordt zowel de flexibiliteit van de dagelijkse planning verbeterd én de verwachte onderhoudskosten verlaagd.

“Zowel het aantal vaartochten als de gemiddelde tijd voor onderhoud is verminderd.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us