De implicatie van 3D printen voor after sales service logistiek

Additive manufacturing (AM) en zijn potentieel om de industrie te veranderen, is een veelbesproken onderwerp. Dit document geeft een overzicht van de verwachte voordelen en beperkingen van AM in de after sales service logistiek. Verder bekijken we de beschikbare literatuur en stellen mogelijke uitbreidingen voor aan de hand van drie conceptuele modellen. Deze hebben betrekking op de beslissing bij single item sourcing, de mogelijkheid voor deelconsolidatie en het multi-item AM capaciteitsplanningsmodel. Wij geloven dat de drie modellen onderzoeksrichtingen aangeven die van belang zijn voor theorie en praktijk. Ten slotte beschrijven we een aanpak die we hebben ontwikkeld om een ​​groot assortiment reserveonderdelen te beoordelen om zo economische en logistieke veelbelovende reserveonderdelen te identificeren die kunnen worden geprint.

“We kunnen concluderen dat de premature aard van additive manufacturing en de hoge complexiteit van after sales service logistiek de implementatie in de praktijknon in de weg staat. Toch zijn de voordelen nu al duidelijk aanwezig.”

Contact

Nils Knofius
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us