Een Alliantiestrategie: context, proces en vereisten

Samenvatting van het proefschrift van Bianca Keers over alliantiestrategieën. Dit proefschrift onderzoekt de context, het verloop en de voorwaarden voor het ontwikkelen van een alliantiestrategie om bedrijfsprestaties te verbeteren. Het onderzoek beoogt middels het formeren van allianties service logistieke innovatie te realiseren in de kapitaal en kennisintensieve Nederlandse maritieme sector.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us