Een Alliantiestrategie: context, proces en vereisten

Dit proefschrift onderzoekt de context, het verloop en de voorwaarden voor het ontwikkelen van
een alliantiestrategie om bedrijfsprestaties te verbeteren. Dit project beoogt middels het formeren van
allianties service logistieke innovatie te realiseren in de kapitaal en kennisintensieve
Nederlandse maritieme sector.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us