Een nieuw failure analysis model voor kapitaalgoederen

Bij het ontwerpen van een onderhoudsprogramma voor kapitaalgoederen, vooral bij nieuwe productielijnen, is het van cruciaal belang om het faalgedrag nauwkeurig te begrijpen. Failure mode en effects analysis (FMEA) en fault tree analysis (FTA) zijn twee veelgebruikte methoden voor failure analysis. FMEA is een bottom-up methode die minder gestructureerd is en meer vakkennis vereist dan FTA, een top-down methode. Beide methoden zijn tijdrovend wanneer ze grondig worden toegepast, en daarom worden ze in veel gevallen helemaal niet toegepast. In deze publicatie wordt een methode voorgesteld waarin beide methoden worden gecombineerd.

“In de case studie bij Additive Industries blijkt deze methode effectief en efficient.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us