Een onderzoek naar beheer van onderhoud en servicelogistiek

In dit paper wordt een classificatie gemaakt van de bestaande literatuur over onderhoud en service binnen de maritieme sector. De toepasbaarheid en tekortkomingen van bestaande werken worden beschreven en de lessen die zijn geleerd uit het perspectief van de maritieme sector worden benadrukt. Het merendeel van de kenmerken van de maritieme sector die in dit paper worden besproken, gelden ook voor andere kapitaalintensieve industrieën. Hierdoor is een groot deel van deze survey ook relevant voor industrieën zoals de luchtvaart/ruimtevaart, defensie en automotive.

“Onderhoudskosten kunnen tussen de 25% en 35% van de totale operationele kosten bedragen, alle reden om scherp naar onderhoud en service logistiek te kijken van de maritieme sector om risico’s en kosten te verlagen.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us