Eindrapportage: value creation by closing the loop

Product retouren bieden een geweldige mogelijkheid om waarde te creëren voor de klant en de overige partijen in de supply chain. Die waarde blijkt verder te strekken dan directe financiële waarde; producthergebruik, mits goed georganiseerd, leidt niet alleen tot hogere opbrengsten (Sourcing value), maar kan ook op langere termijn leiden tot klantenbinding (Customer value), een beter imago door verlaging van milieu footprints (Environmental value) en betere kennis over het product (Information value).

Het project ‘Value Creation by Closing the Loop’ onderzocht onder welke omstandigheden bovengenoemde waardes het beste kunnen worden gegenereerd. Een te ontwikkelen software tool (Product Routing Algoritme – PRA) die retourstromen kanaliseert door de reverse supply chain (acquisitie, recycling/hergebruik, vermarkten) zou deze waarde daadwerkelijk helpen realiseren. Behalve deze verticale coördinatie van reverse supply chain processen, zou de tool in handen van een zogenaamde control tower ook belangrijke schaaleffecten kunnen bereiken door meerdere supply chains tegelijk te coördineren. Wellicht de grootste uitdaging van het project was om met de binnen dit project te ontwikkelen kennis 12Return, een 4C bedrijf voor het coördineren van retourstromen, te helpen opstarten. Mede door de behaalde wetenschappelijke resultaten en de financiële impuls van DINALOG is deze opstart zeer succesvol verlopen. 12Return biedt een Returns Management Software as a Service oplossing aan producenten en retailers. Binnen de software
oplossing is een specifieke implementatie van het binnen het project ontwikkelde Product Routing Algoritme in gebruik voor de dynamische routing van retouren. Via het 12Return platform worden retourstromen uit 13 Europese landen naar Nederland afgehandeld. Daarnaast is het bedrijf in vergaande ontwikkeling om retourstromen uit diverse delen van de wereld (o.a. Australië en USA) naar Groot-Brittannië te organiseren. Hiervoor zal de dynamische routing functionaliteit ingezet worden om de route en de vervoerder van de retour te bepalen.

De maatschappelijke relevantie van het project is op te maken uit een recente notitie van Thuiswinkel.org i.s.m. Dinalog en de Rijksuniversiteit Groningen waarin het volgende advies wordt gegeven ten aanzien van retourmanagement in de retailsector: “E-commerce is één van de weinige nog sterk groeiende sectoren in Nederland. De omzet steeg in 2012 tot zo’n €10 miljard en er
kwamen 400.000 nieuwe online shoppers bij, ondanks de crisis en het gedaalde consumentenvertrouwen. Gemak, snelheid en een ruime keuze zijn van levensbelang voor een webshop. De logistieke organisatie moet dus op orde zijn, het is een kritische succesfactor.”
Naast de genoemde maatschappelijke waarde is de link met de oorspronkelijke DINALOG ambities en de topsector logistiek evident, aangezien het project naadloos aansluit bij de thema’s Servicelogistiek (hoe kan een goede retouroplossing bijdragen aan de after sales aan de consument?) en samenwerking in de keten (hoe kan de retourketen goed georganiseerd worden en hoe kan deze keten geoptimaliseerd worden in combinatie met de voorwaartse keten?).

Naar de toekomst toe zal er een retouroplossing moeten komen die het verwerken en hergebruiken van geretourneerde producten met de eindklant als uitgangspunt als geheel oplost. Het verminderen van retourbewegingen bij een groeiende markt is cruciaal om maatschappelijke problemen als congestie en CO2 uitstoot tegen te gaan en economische problemen als niet-waarde toevoegende kosten te verminderen.

“De vele case studies hebben niet alleen geleid tot belangrijke theoretische resultaten, maar
hebben in belangrijke mate bijgedragen aan procesverbeteringen bij de deelnemende bedrijven.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us