Het effect van de laagdikte bij additive manufacturing

Dit onderzoek richt zich op de verschillende effecten van laagdikte bij 3D printen. Een hogere laagdikte verlaagt de productietijd en dus de kosten van een product, maar kan andere eigenschappen hebben dan een dunnere laagdikte. De dichtheid, porositeit, microstructuur en hardheid van Inconel 718 samples (30 en 50 mm), gemaakt met selective layer melting is onderzocht.

“De dichtheid en porositeit zijn zowel voor 30 als voor 50mm laagdikte ongeveer hetzelfde, maar we zien in de microstructuur en hardheid verschillen.”

Contact

Stefan Smit
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us