Hoe implementeer je proactief obsolescence management bij de Koninklijke Marine?

Master thesis project van Tim Seuren over onderzoek naar proactief obsolescence management. Dit thesis verduidelijkt en classificeert verschillende typen van obsolescence. Verder beschrijft het de trends en meest gebruikte obsolescence strategieën binnen de maritieme defensie-industrie.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us