Integrated capacity planning and inventory control for repairable spare parts

Veel organisaties zijn voor het verlenen van hun diensten afhankelijk van de beschikbaarheid van hun vloot met hoogwaardige kapitaalgoederen. Vroeg of laat krijgen deze kapitaalgoederen te maken met gepland (preventief) en ongepland (storingen en defecte onderdelen) onderhoud. Om een lange duur van het onderhoud bij storingen en defecten te voorkomen of te verkorten, is het van cruciaal belang dat het juiste aantal reserveonderdelen op voorraad ligt. Heel veel reserveonderdelen op voorraad houden is vaak financieel gezien geen optie. In dit proefschrift richten we ons op het plannen en besturen van de voorraad reserveonderdelen, dat als doel heeft de ideale balans te vinden in kosten en beschikbaarheid ervan.

PhD proefschrift van Maarten Driessen.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us