Interval-beschikbaarheidsanalyse van een two-echelon inventarisatiesysteem met meerdere items

Publicatie in Elsevier over de analyse van de intervalbeschikbaarheid van een two-echelon inventarisatiesysteem met meerdere items, geïnspireerd op een situatie bij Thales Nederland. Het voorkomen van down-time bij geavanceerde grote systemen is soms van levensbelang. Service logistiek speelt daarom bij deze systemen een hoofdrol.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us