Maintenance spare parts planning and control: a framework for control and agenda for future research

Dit document biedt een raamwerk voor de planning en controle van de toeleveringsketen van reserveonderdelen in organisaties die hoogwaardige kapitaalgoederen hebben en onderhouden. Dit raamwerk kan worden gebruikt om de efficiëntie, consistentie en duurzaamheid van beslissingen over het plannen en besturen van een toeleveringsketen voor reserveonderdelen te verbeteren. Dit punt wordt geïllustreerd door het toe te passen in een case study.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us