MaSelMa: eindrapportage

Vier jaar onderzoek naar proactieve service logistiek in de maritieme industrie heeft veel wetenschappelijke kennis en praktische inzichten opgeleverd. Door middel van onze “action research” aanpak hebben bedrijven al op een goede manier kennis gemaakt met het MaSeLMa project. Nu is het tijd voor vervolgstappen, die moeten leiden tot concrete implementaties van de nieuwe concepten.

Een fors consortium van maritieme bedrijven, kennisinstellingen en Dinalog, startte medio 2013 een omvangrijk innovatieproject om doorbraken te realiseren in deze sector. En dat was nodig omdat asset owners een grote druk voelen op reductie van Total Cost of Ownership. Echter, de Original Equipment Manufacturers (OEM) en service providers hebben juist belang bij verduurzaming van de relatie en de omzet.

Ten opzichte van andere sectoren, is de maritieme sector – service logistiek gezien – bijzonder complex. Zo is het gebruiksprofiel gecompliceerd. De omstandigheden waarin deze assets gebruikt worden zijn extreem. Bovendien is de locatie van de assets vaak wisselend, hetgeen de bevoorrading en uitvoering van (gepland en ongepland) onderhoud bemoeilijkt. Daarnaast kenmerken de assets zich veelal door “one offs”. Dat maakt voorspelling van onderhoudsbehoefte op basis van statistieken vrijwel onmogelijk. Tot slot is de branche conservatief te noemen. Dit uit zich onder meer in veelal moeizame relaties tussen de asset owner en de Original Equipment Manufacturer (OEM) en in een beperkt lerend vermogen van deze sector.

De thema’s die binnen MaSelMa zijn opgepakt:

  1. System degradation & Failure behaviour: Het ontwikkelen van “Just in Time” Maintenance methoden
  2. Maintenance & Service Logistics: Het ontwikkelen van control tower mechanismes voor aansturing onderhoud en logistiek
  3. Outsourcing & Supply chain cooperation: het creëren van methoden voor alliantievorming.

De eerste twee werkpakketten zijn inhoudelijk direct gekoppeld. Het derde werkpakket is voorwaardelijk om slimme samenwerking te laten slagen in maritieme ketens.

Kenmerkend voor MaSeLMa was de “action research” aanpak. We ontwikkelden concepten, toetsten die direct in de praktijk in zogenaamde proeftuinen en leerden daar weer van, voor verdere conceptontwikkeling. Die proeftuinen kenden respectievelijk een mechanische, elektrische en casco signatuur. Daarmee waren alle consortium spelers actief betrokken. Uiteraard was valorisatie en kennisdisseminatie wezenlijk voor MaSeLMa. Met tientallen studenten, vele presentaties op nationale en internationale fora en diverse fact sheets creëerden we veel tractie in de maritieme sector.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us