MaSeLMaBridge: eindrapportage

Vier jaar onderzoek binnen het Maselma project naar proactieve service logistiek in de maritieme sector heeft veel wetenschappelijke kennis en praktische inzichten opgeleverd. In het MaselmaBridge project zijn de vervolgstappen gezet die moeten leiden tot concrete implementaties van nieuwe concepten. Daarmee is just-in-time maintenance weer een stap dichterbij.

In de eindrapportage van MaSeLMa vindt u als addendum op pagina’s 21 -25 de behaalde resultaten van MaSeLMa Bridge.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us