Onderzoek naar de juiste beslissingen voor de reistijd van brandweerwagens

Snel op locatie zijn is topprioriteit voor de brandweer, want iedere seconde telt. In Amsterdam moet de brandweer binnen 6 tot 10 minuten op de locatie zijn, waarbij de grootste onzekerheid in deze snelheid de reistijd is. Weten hoe de auto’s rijden kan hierbij helpen, net als de beslissing vanuit welke kazerne gereden wordt. Het optimaliseren van deze tijden start met meten en het interpreteren van deze data. In deze masterthesis wordt hiernaar gekeken en geconcludeerd dat de beste oplossing is om meerdere wagens naar een melding te sturen.

Contacts

Anne Frances Appelman – Peter Van de Ven – Rob van der Mei – Sandjai Bhulai
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us