Onderzoek naar de koopintentie van reviseerde producten

Dit artikel onderzoekt de redenen die ten grondslag liggen aan de belangrijkste aanname in de closed-loop supply chain (CLSC) literatuur, namelijk dat de koopintentie van consumenten lager is voor gereviseerde producten dan voor nieuwe producten. Het theoretische model is in de praktijk getest in Beijing’s automotive spare parts markt. Het resultaat toont aan dat er een verband is tussen koopintentie, PR, waargenomen voordelen en productkennis.

“Factoren zoals branche, economie en cultuur zijn in dit onderzoek niet meegenomen, maar bieden mooie uitdagingen voor vervolgstudies.”

Contacts

Harold Krikke – Vincent Wiegerinck – Yacan Wang
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us