Optimalisatie van windturbines door condition-based maintenance

Operations en onderhoud maken een aanzienlijk deel uit van de totale levenscycluskosten van een windmolen. Slim gebruik van gegevens van turbinesensoren en geavanceerde modelleringstechnieken kunnen worden gebruikt om de voorspelbaarheid van onderhoud te verbeteren. Deze studie richt zich op het onderhoud van een duur onderdeel van Lagerwey windturbines. Door condition-based maintenance toe te passen, kan Lagerwey aanzienlijke kostenbesparingen realiseren en de beschikbaarheid van de turbineproductie verhogen.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us