Prognose tool voor voorspellend onderhoud in de maritieme sector

Voor veel schepen wordt preventief of condition-based onderhoud toegepast. In de praktijk is dit echter niet altijd mogelijk. Voorspellend onderhoud richt zich erop asseteigenaren te informeren over de huidige en toekomstige staat van hun assets. Maar ook hier heb je dan te maken met verschillende issues die het voorspellen moeilijk maken. Om deze problemen aan te pakken, is in dit werk een prototype-prognosetool ontwikkeld. Het doel van dit design project is een prognosetool te ontwikkelen die het gebruik van op fysica gebaseerde modellen voor voorspellend onderhoud in de maritieme industrie bevordert en helpt in de ontwikkeling en toepassing hiervan.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us