Quickscan: de mogelijkheden van 3D printen voor de Koninklijke Landmacht

Eén van de snelst ontwikkelende technologieën gedurende de laatste jaren is Additive Manufacturing (AM), ook wel bekend als 3D-printing. Het Materieellogistiek Commando Land (MatLogCo) zou graag willen weten wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van deze technologie binnen het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) om reservedelen van grondgebonden militaire systemen te printen. Het betreft reservedelen die worden verbruikt tijdens onderhoud en schadeherstel. De mogelijke logistieke en economische voordelen van AM, in vergelijking met conventionele productiemethoden. dienen hierbij in acht te worden genomen. Om de potentie van AM binnen CLAS te kwantificeren, is een algemeen kader toegepast als een basis voor het toewijzen van scores aan de onderdelen met als resultaat de (zeer) veelbelovende reservedelen. Allereerst is een model van de after-sales service supply chain van CLAS opgesteld om de verschillende depots, leveranciers, eindgebruikers en de onderdelenstromen in kaart te brengen.

Mogelijkheden van AM in de after-sales service supply chain
De mogelijkheden in de after-sales service supply chain voor organisaties in de Defensie-industrie zijn onderzocht door middel van een literatuurstudie. In het Onderhoud, Reparatie en Revisie (in het Engels: “Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)”)-proces zijn de volgende mogelijkheden geïdentificeerd:

  • Door “on-demand” fabricage van een benodigd onderdeel, neemt de mogelijkheid om te reageren op variabiliteit van de vraag aanzienlijk toe;
  • Het neemt de noodzaak weg om (teveel) voorraad te houden in het MRO-proces;
  • De geaccumuleerde effecten van bovengenoemde voordelen zal een positieve impact hebben op de doorzet van reparaties.

De Krijgsmacht van de Verenigde Staten (in het Engels: “United States Armed Forces”) experimenteert al sinds 1990 met AM en past onderdelen die zijn gefabriceerd door middel van deze technologie al vele jaren toe. De Nederlandse Krijgsmacht dient deze toepassingen te analyseren. De belangrijkste toepassingen zijn vermeld in dit rapport.

“In totaal zijn er 11944 spare parts geanalyseerd. Hiervan zijn er 2384 beschouwd als veelbelovend om met additive manufacturing te produceren.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us