Service optimalisatie door ontwikkeling van bedrijfssamenwerking

In dit rapport worden kort de doelstellingen van het onderzoeksproject MaSelMa (Integrated Maintenance and Service Logistics Concepts for Maritime Assets) uiteengezet, waarna we inzoomen op werkpakket 3 (WP3). Achtereenvolgens gaan we in op de doelstellingen van WP3, op de structurering van het onderzoek en tenslotte op een aantal reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde deelstudies. Centrale vragen welke in dit rapport beantwoord worden zijn: wat is de meerwaarde van ketensamenwerking, hoe kunnen we die succesvol tot stand brengen en welke focus/aanpak hanteert WP3 bij haar onderzoek? Dit rapport is dan ook primair bedoeld voor de bij MaSelMa betrokken organisaties, als achtergrondinformatie bij de samenwerking met WP3.

“Bedrijven kunnen leren hoe partners hun organisaties managen en deze informatie gebruiken om hun eigen werkwijze tegen het licht te houden.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us