Spare parts selecteren voor additive manufacturing

Het veelbelovende karakter van additive menufactoring blijkt in de praktijk vaak nog niet ingezet te worden. De reden hiervoor ligt gedeeltelijk in het juist kunnen analyseren van een groot spare parts bestand en uitvinden welke producten hiervoor geschikt zijn. In deze working paper wordt een methode beschreven om dit te doen en gelijktijdig aangetoond dat deze methode succesvol kan worden geïmplementeerd.

“Meer dan 1000 positieve business cases voor additive manufacturing van spare parts zijn geidentificeerd op basis van deze methode.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us