Storingen voorspellen zonder kennis van machines

Factsheet over het onderzoek van Göknur Seyma Çakır bij ASML. Bij Condition Based Maintenance proberen machinefabrikanten op basis van de toestand van een machine te voorspellen wanneer storingen zich voordoen. ASML gebruikt hiervoor modellen op basis van de kennis en ervaring met deze machine. Göknur Seyma Çakır laat nu zien dat het mogelijk is storingen te voorspellen zonder te weten hoe de machine werkt, door het gebruik van datamining.

“In dit onderzoek is het verband vastgesteld tussen de drempelwaarden van de parameters en het aantal storingen.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us