Typologie bij geavanceerde onderhoudstechnieken (AMT)

Hoofdstuk uit een onderzoekspaper van de Universiteiten van Castilla en Sevilla (Spanje) over geavanceerde onderhoudstechnieken (AMT’s). In dit hoofdstuk wordt een typologie voorgesteld, gebaseerd op lopend multi-case onderzoek bij bedrijven die deze onderhoudstechnieken toepassen. Deze typologie beschrijft typische moeilijkheden die in de praktijk ervaren worden bij het toepassen van AMT’s. Tenslotte wordt een procedure van 4 stappen toegelicht om de besproken problemen bij het gebruik van AMT’s op te lossen.

“Organisaties zijn meestal in te delen in verschillende types: The Experiencers, The Improvers, of The Predictors.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us