Uniforme datastandaard geeft Maritiem Nederland extra ruimte voor innovatie

Aanjagen van innovatie: één van de doelen van TKI Dinalog. Een succesverhaal onthult zich wanneer we spreken met enkele grote spelers in de maritieme industrie: Boskalis, Damen, Van Oord en IHC hebben de handen inéén geslagen om een nieuwe wereldwijde datastandaard neer te zetten voor een aantal onderdelen in de maritieme sector. Een ontwikkeling die efficiency en kostenbesparing met zich meebrengt waardoor er meer ruimte komt voor innovatie.

Door het ontbreken van een datastandaard waren de afzonderlijke bedrijven in de supply chain gedwongen tot het aanleggen van eigen artikelbestanden met eigen artikelnummers. Zo ontstonden dubbelingen. Als voorbeeld: er zitten 235.000 items in een bepaalde portefeuille van onderdelen. Althans, zoveel benamingen zijn er, want het aantal daadwerkelijke items bedraagt ‘slechts’ 55.000.
Die miscommunicatie wordt aangepakt met een gloednieuwe pilot binnen een samenwerking die ontstond na een bijeenkomst van het TKI Dinalog project ‘Maselma Bridge’, onder leiding van Gordian. “De community was samengebracht, de basis voor een samenwerking was gelegd, en dus besloot een groep mensen deze stap richting één uniforme maritieme datastandaard te zetten”, aldus Joost Rijnsdorp van Boskalis.

Het succes van deze pilot komt doordat de grote Nederlandse maritieme bedrijven actief betrokken zijn en er daardoor direct voldoende kritische massa ontstaat. Koen Burgers van Damen: “Door met een kleine club van mensen te starten houden we de snelheid erin. En
hoewel we elkaar aan de voorkant beconcurreren, werken we hierin aan de achterkant vlekkeloos samen. De uniforme datastandaard (ETIM) en een centraal artikelbestand (2BA) zijn voor ons allemaal een uitkomst. Het beperkt de foutmarge enorm en maakt het voor
zowel leveranciers, reders als voor onszelf een stuk efficiënter om de hele keten te bedienen, waardoor er ruimte gecreëerd wordt voor meer innovatie.”

“De grote winst van de uniforme datastandaard ligt met name in de uptime die we creëren gedurende de lifecycle van een schip. Als er bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige documentatie bij een onderdeel is gevoegd kan een container of luchtvracht dagenlang
vaststaan. Daardoor is een schip mogelijk niet inzetbaar wat een enorme kostenpost met zich meebrengt. Ook het risico op levering van het verkeerde onderdeel wordt drastisch verkleint. Dit is nu grofweg 5%. Al met al is de datastandaard voor de maritieme sector een
zeer belangrijke schakel om ook in een concurrerende markt rendabel te blijven.” vertelt Jorn Bertens van Van Oord.

Yvette Buitenhuis van IHC: “De kick off op de Europort beurs (9 november 2017) was een mooie start van de pilot. Over een half jaar kijken we gezamenlijk naar de behaalde resultaten. Maar nu, 2 maanden na de start, lijkt de pilot al erg succesvol. Juist omdat er
geen commerciële partijen achter deze standaard en het artikelbestand zitten, is de kans van slagen groot.” Internationaal gezien ligt er nog geen datastandaard, waardoor deze pilot misschien zelfs doorgroeit naar een wereldwijde standaard voor de maritieme sector. En dat maakt Nederland, de Topsector Logistiek en de Nederlandse Maritieme sector, wederom de innovatiefste. Wereldwijd.

Contacts

Joost Rijnsdorp – Jürgen Donders  
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us