Waarde creëren in een closed loop supply chain

Een closed loop supply chain (CLSC) is de uitbreiding van de traditionele forward supply chain met een reverse supply chain. In dit artikel worden 4 soorten woorden onderscheiden die kunnen worden gecreëerd in de CLSC: Sourcing, milieu, klant en informatiewaarde. Er worden 3 theoretische modellen voorgesteld die waardecreatiepraktijken, waardebetrekkingen en synergie-effecten demonstreren. Het artikel eindigt met het uitwerken van de onderzoeksstrategie om deze modellen te testen.

“De waarde van informatie uit de retourstromen, geeft bedrijven waardevolle input voor het verbeteren van producten.”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us