Wachttijden op technische bij storingen: een model

Leveranciers van printers concurreren meer en meer op prijs en service. Om service te verlenen hebben leveranciers technici nodig. Het is een complex vraagstuk om in te schatten hoeveel technici er nodig zijn om de afgesproken service te realiseren, en toch concurrerend te blijven. Matthijs Munnik ontwikkelde een model om deze vraag te beantwoorden voor Océ Technologies.

“Klanten willen tegenwoordig geen printer maar prints”.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us