De wind in de zeilen voor predictive maintenance – Engelse samenvatting

Engelse samenvatting van het PhD proefschrift van Wieger Tiddens waar antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag: Hoe kan de praktische toepassing van predictive maintenance (PdM) beter worden ondersteund?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een verkennend onderzoek met meerdere casussen uitgevoerd, waaronder veertien cases uit verschillende industrieën in Nederland om succesvolle toepassingen van PdM te bestuderen. De focus in deze meervoudige casestudy ligt zowel op de technische als de organisatorische aspecten van PdM.

Deze samenvatting geeft een beknopte weergave van het onderzoek en de methodes die gebruikt zijn.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us